Cắt tóc miễn phí và phát quà từ thiện cho bà con tại Trà Vinh

Chương trình cắt tóc miễn phí và phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Trà Vinh diễn ra ngày 29/7/2017 với sự đóng góp từ Đoàn Lân Sư Rồng Phú Thọ Đường và các bạn học viên lớp học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để hoàn thành chương trình từ thiện tốt nhất. Dưới đây là một số hình của lớp học cắt tóc trong chuyến từ thiện vừa rồi.

19731919_1431162196951886_1052428148023153844_n

20376146_1431162253618547_1744969838052016371_n

20376171_1431162316951874_1622712593107927155_n

20376176_1431162416951864_2098875146000604417_n

20479485_1431162090285230_162138796302201129_n

20479774_1431162420285197_4481612592848872513_n

20525899_1431162216951884_3736417340581522965_n

20525969_1431162093618563_876488331965884223_n

20597512_1431162083618564_1926800074883248137_n

Ngoài thực tập trên đầu Ken tại lớp, và thực hành trên người thật tại salon của trường, các bạn lớp học cắt tóc còn được thực hành ngoại khóa trên người thật, đảm bảo vững chắc tay nghề khi ra trường.