Đắp Móng Bột Nước – Đắp Móng Gel Nước

Công nghệ tiên tiến mới nhất thế giới lần đầu tiên tại Việt Nam. Khác hoàn toàn bột nhúng. Đắp móng bột nước – đắp móng Gel nước Cắt móng chân tay nước không dùng kềm. Đắp bột không lưu huỳnh, đảm bảo không mùi, ngăn dị ứng, bảo vệ sức khỏe. Đắp Gel không…

Xem Thêm