Tuyển chuyên viên phụ uốn duỗi nhuộm

Tuyển chuyên viên phụ uốn duỗi nhuộm cho salon.

Liên hệ salon Huy

Địa chỉ : 18 đường Phan Bội Châu,  f. 14, quận bình thạnh.

Đt: 0918981283